Chemikalia

Posiadamy uprawnienia do odbioru chemikaliów w następujących kodach odpadów:

16 05 06Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebiezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne
16 05 08Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05