Odpady pochodzenia zwierzęcego


Nasza firma widnieje w rejestrze prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie pod numerem PL 14659144 i prowadzi działalność polegającą na zbieraniu, transportowaniu i przekazaniu do unieszkodliwienia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1,2,3 które obejmują:

- zwłoki zwierząt domowych poddanych eutanazji
- zwierzęta padłe w zakładach leczniczych dla zwierząt
- zwłoki zwierząt dzikich i trzody chlewnej
- środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Nasze zezwolenie obejmuje również działalność polegającą na pośrednictwie w obrocie materiałem kategorii 3.
Posiadamy specjalistyczne samochody do odbioru i wywozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1,2,3.
Zapewniamy właściwe warunki sanitarne środków transportu oraz przewóz do miejsca ich unieszkodliwienia.
Biorąc pod uwagę szczególny charakter tej dziedziny naszej działalności gwarantujemy szybki i sprawny odbiór z zachowaniem szczególnej staranności i bezpieczeństwa.


          

Wykonanie: JELLINEK studio