Oferta

Główną gałęzią naszej działalności jest odbiór i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej i weterynaryjnej.

Zakres naszych usług obejmuje również odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1,2,3 oraz transport zwłok zwierząt domowych, hodowlanych, laboratoryjnych i dzikich.

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami na postawie zawartej umowy. Częstotliwość odbiorów określana jest indywidulanie w zależności potrzeb Klienta. Dostarczamy stosowne pojemniki do czasowego składowania odpadów medycznych oraz worki. Odpady są odbierane ze wskazanego miejsca i przekazywane do unieszkodliwienia wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji dla Wytwórcy odpadów.