top baner

O firmie

Firma Trans-Med powstała w 2000 roku i świadczy usłgi w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Wieloletnie doświadczenie i stałe podnoszenie jakości naszych usług sprawiły, że zaufało nam wiele instytucji oraz firm. Szczególny nacisk kładziemy na szybki i terminowy odbiór odpadów oraz stabilność cenową. Posiadamy wszystkie stosowne zezwolenia do odbioru odpadów m.in. od Prezydenta m.st. Warszawy oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Specjalizujemy się w odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia następujących rodzajów odpadów:
  • odpady medyczne
  • odpady weterynaryjne
  • przeterminowane leki i suplementy diety
  • inne niż niebezpieczne odpady medyczne
  • odpady laboratoryjne
  • odpady pokonsumpcyjne oraz z przygotowania żywności
  • przeterminowane i nienadające się do spożycia produkty spożywcze
  • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1,2,3